Τοποθέτηση του συλλόγου στις 3μερεις επιτροπές για τη 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΠ 34/ 3-4-2018                                         Προς : 3μερεις επιτροπές στη Δ/νση ΠΕ Αν Αττικής

 

Το αίτημα για άμεση θεσμοθέτηση της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα χωρίς διαφοροποιήσεις είναι αίτημα πολλών χρόνων – πολύ πριν από το 2006 – όταν με την μεγάλη απεργία των 6 εβδομάδων πετύχαμε την θεσμοθέτηση της μονοετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Το αίτημα αυτό είναι κυρίαρχο πριν απ όλα, γιατί αποτελεί αναγκαιότητα για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, για τους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους που η επιστήμη και η εκπαιδευτική κοινότητα έχουν αναδείξει.

Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα όφειλαν να υιοθετήσουν την άμεση και καθολική θεσμοθέτηση της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, εξασφαλίζοντας όλα  τα μέτρα με γενναία κρατική χρηματοδότηση για κτίρια και διορισμούς ώστε όχι μόνο να καλυφθεί οριακά η υποδοχή όλων των παιδιών 4-6 ετών στο δημόσιο νηπιαγωγείο αλλά να αναβαθμιστεί η παρεχόμενη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση με μείωση του αριθμού των παιδιών στην τάξη σε 1 προς 15, δημιουργία νέων νηπιαγωγείων με νέα σύγχρονα κτίρια, μαζικούς μόνιμους διορισμούς νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών, πλήρη εξοπλισμό των δημόσιων νηπιαγωγείων και διορισμό αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμοι, ψυχολόγοι κλπ).

Διαφωνούμε κάθετα με την επιλογή της κυβέρνησης να παραπέμψει την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε επιτροπές με τη συμμετοχή μάλιστα των Δημάρχων για να γνωμοδοτούν για τη «δυνατότητα» εφαρμογής της 2χρονης προσχολικής αγωγής  ενώ αυτό αφορά κεντρική κυβερνητική πολιτική απόφαση και ευθύνη.

Διαφωνούμε για την παραπομπή της εφαρμογής σε 3ετές χρονοδιαγραμμα και στην μη δέσμευση των αναγκαίων κονδυλίων και μέτρων για την χρηματοδότηση της και την αντιμετώπιση όλων των αναγκών.

Δεν αποδεχόμαστε να αποφασίσουμε για την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής με βάση την υφιστάμενη κατάσταση και με τα όρια των Μνημονιακών περικοπών και της μη κρατικής χρηματοδότησης. Δεν αποδεχόμαστε να προχωρήσει η εφαρμογή μόνο όπου δεν δημιουργεί ανάγκη για κρατική χρηματοδότηση αλλά μπορεί να καλυφθεί με τις υφιστάμενες δομές.

Ο σύλλογός μας τόσο στα πλαίσια της συμμετοχής του στην τριμερή επιτροπή όσο και με τις διεκδικήσεις και τον αγώνα του έξω από αυτή υποστηρίζει και θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να προχωρήσει η άμεση υποχρεωτική 2χρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση σε όλες τις περιοχές της ευθύνης μας.

Δεν αποδεχόμαστε λογικές τμηματικής εφαρμογής που επιτρέπουν να συνεχίζεται η ύπαρξη διπλού δικτύου – φοίτηση παιδιών 4-5 ετών τόσο στο δημόσιο νηπιαγωγείο όσο και στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων και των ιδιωτών.

Δεν αποδεχόμαστε τη λογική που θεωρεί ότι και να μην υπάρχουν υποδομές στο δημόσιο νηπιαγωγείο μπορούν οι ανάγκες της εφαρμογής της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής να καλυφθούν και από τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Να προσφέρει δηλαδή πελατεία στους ιδιώτες και να επεκτείνει την ιδιωτικοποίηση στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και να επιβαρύνει τους γονείς για τη μόρφωση των παιδιών τους.

Η Πολιτεία, η κυβέρνηση, το κράτος οφείλει εδώ και τώρα, από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, να εξασφαλίσει το δικαίωμα όλων των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στην δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική πρόσβαση στη 2χρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και αυτό γίνεται μόνο μέσα στο δημόσιο νηπιαγωγείο.

Αυτό θα διευκολύνει τους παιδικούς σταθμούς των Δήμων να υποδεχτούν όλα τα παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών που το επιθυμούν, επεκτείνοντας όλους τους σταθμούς και σε βρεφικούς, με ανάλογη υποδομή και προσλήψεις που θα προκύψουν ως ανάγκη, στο βαθμό που θα επιδιώξουν να καλύψουν την κοινωνική ανάγκη για  όλα τα παιδιά ηλικίας 0-4 χρονών, χωρίς τροφεία δίδακτρα και με κατάργηση των voucher  και κάλυψη όλων των αναγκών λειτουργίας με κρατική χρηματοδότηση.

Δεν υπάρχουν για μας άλυτα προβλήματα για την άμεση εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε καμία περιοχή.

Καλούμε τώρα όλα τα μέρη σε όλα τα επίπεδα να αποφασίσουν    :

  • Άμεση εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε όλους τους δήμους.
  • Μέτρα για την ενημέρωση όλων των γονέων για την υποχρέωση τους να εγγράψουν όλα τα παιδιά 4 ετών στα δημόσια νηπιαγωγεία της περιοχής τους στην περίοδο των εγγραφών 1-20 Μαίου
  • Λήψη μέτρων ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που θα προκύψουν, με άμεση ενοικίαση των αναγκαίων κατάλληλων κτιρίων σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα υπάρχοντα.
  • Συγκεκριμένος προγραμματισμός για την ανέγερση των αναγκαίων σύγχρονων κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών όλων των νηπιαγωγείων.  Το κράτος οφείλει να λύσει άμεσα όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα που προκύπτουν στην εξασφάλιση και απόδοση οικοπέδων για ανέγερση σχολικών κτιρίων όπως πολύ καλά ξέρει να κάνει μόνο όταν η απελευθέρωση οικοπέδων αφορά μεγάλα επενδυτικά έργα και ιδιωτικά συμφέροντα.
  • Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών.
  • Κάλυψη όλων των νηπιαγωγείων με το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό.
  • Κατάργηση των voucher. Κρατική χρηματοδότηση για την πλήρη κάλυψη της λειτουργίας (υποδομές, εξοπλισμός, προσωπικό) όλων των νηπιαγωγείων.

 

Ο πρόεδρος του συλλόγου

Κώστας Τουλγαρίδης

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail