ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ : Το έγγραφο του υπουργείου – οι αποφάσεις του συλλόγου, του Συντονιστικού Αναπληρωτών και Αδιορίστων και της ΔΟΕ

Print Friendly, PDF & Email

Μετά από τις επανειλημμένες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις του συλλόγου που πρώτος ανέδειξε το θέμα της ενισχυτικής διδασκαλίας για τους αναπληρωτές συναδέλφους και τις διακρίσεις σε βάρος τους ενώ κοινοποίησε το θέμα και στη ΔΟΕ και κάλεσε να ενεργήσει

Η ενισχυτική διδασκαλία υπό διωγμό -Αποκλείουν τους αναπληρωτές από την ενισχυτική-Ακραίος διαχωρισμός μεταξύ εκπαιδευτικών-Απορρίψεις-μετακινήσεις- κενά

Κινητοποίηση: Υπουργείο Παιδείας, Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη, 1μ.μ. Διευκολυντική στάση εργασίας 1-3 ώρες / Ενισχυτική διδασκαλία στους αναπληρωτές

της αιρετού Αν Αττικής :

Ενημέρωση από αιρετούς ΠΥΣΠΕ: Δεκάδες κενά + ενισχυτικές υπό διωγμό + συμπληρώσεις μπαλώματα + ολοήμερα που υπολειτουργούν ή …δε λειτουργούν + εκπαιδευτικούς λάστιχο = Σχολείο μόρφωμα

μετά την παρέμβαση του Συντονιστικού Αναπληρωτών και Αδιορίστων, της ΔΟΕ και άλλων συλλόγων

ήρθε η δικαίωση του αιτήματος και η ακύρωση της αυθαιρεσίας που είχε επιχειρήσει το Υπ Παιδείας με το παρακάτω τελικό έγγραφο:

διαβάστε εδώ το έγγραφο : 4021_ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ_MIS 5009814_7360119

ΘΕΜΑ: «Διδακτικό ωράριο αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-18» με κωδικό ΟΠΣ 5009814».

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των ακόλουθων Υπουργικών Αποφάσεων: α) Φ12/657/70961/Δ1/26-4-2016, (ΦΕΚ 1324Β) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Δημοτικού Σχολείου» και β) 83939/Δ1/19-5-2017, (ΦΕΚ 1800Β) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων» καθώς και το υπ’αριθμ. 169875/Δ1/10-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠΠΕΘ προς την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο «η ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων…», σας γνωρίζουμε ότι η ενισχυτική διδασκαλία δύναται να αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2017-18» με κωδικό ΟΠΣ 5009814. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

.Ο Προϊστάμενος τηςΕΔ ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας    

Κ. Βαλιάντζας

   η ανακοινωση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ
και η σχετική ανακοινωση της ΔΟΕ :

3/10/2017

Επιδιώκουν την απαγόρευση ενισχυτικής διδασκαλίας στους αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Ακραίος διαχωρισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών

Με έγγραφο που έχει σταλεί στις διευθύνσεις Π.Ε. από το Υπουργείο διευκρινίζεται ότι «δεν προβλέπεται τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πράξης “ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” για απασχόληση σε ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, διοικητικό έργο κλπ.». Μετά την καθημερινή υπογραφή παρουσίας στα περίφημα παρουσιολόγια του ΕΣΠΑ, το διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και τα δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στον διαχωρισμό και τη διάκριση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους έρχεται να προστεθεί και αυτή η απαράδεκτη «διευκρίνιση» από πλευράς Υπουργείου!

Ωστόσο η νομοθεσία και το διδακτικό έργο που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, είτε είναι μόνιμοι είτε είναι αναπληρωτές, είναι ξεκάθαρα:

  1. Σύμφωνα με το ΠΔ 462/1991, «Με τον όρο “ενισχυτική διδασκαλία” νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.». Στο άρθρο 8 του ίδιου ΠΔ ορίζεται ότι: «Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων: α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου…»

  2. Επιπλέον, στο NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386/2016, άρθρο 33, παράγραφός 5 ορίζεται ότι «6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν…»

Με βάση τα παραπάνω, αναρωτιόμαστε πού ακριβώς βασίζεται η εν λόγω διευκρίνιση, που εξαιρεί τους συναδέλφους αναπληρωτές από τα παραπάνω διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα, δημιουργώντας επιπλέον διαχωρισμούς στο σώμα των εκπαιδευτικών και προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στα σχολεία.

Την ώρα που το περιβόητο «Νέο Σχολείο» λειτουργεί με περισσεύματα ωρών που καλύπτουν τρύπες, με άμεσες συνέπειες στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών, το Υπουργείο βρήκε ακόμη μία χρυσή λύση για το πρόβλημα των τεράστιων κενών που υπάρχουν ακόμη στα σχολεία μας. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να βγουν από την τάξη τους ή να κατέβουν υποχρεωτικά στο ολοήμερο ή ακόμη και να μετακινηθούν σε διπλανά σχολεία προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για την στοιχειώδη λειτουργία των σχολείων, με το πρόσχημα της μη δυνατότητας να αναλάβουν ενισχυτική διδασκαλία και διοικητικό έργο οι αναπληρωτές.

Αρκετά όμως με το παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες μας! Από τον Μεγάλο Αδελφό των παρουσιολογίων μέχρι τη στέρηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων δηλώνουμε ότι δε θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η παρωδία.

  • Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης οδηγίας.

  • Απαιτούμε την κάλυψη όλων των κενών με εκπαιδευτικούς:

1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα

2. για κάθε δύο τμήματα ολοημέρου, ορισμός ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος

3. κάλυψη συνολικά των κενών από τις αναγκαίες ειδικότητες

4. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης

5. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής

6. τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων και των μαθητών τους, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις

7. με δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο

8. ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στα πρωινά σχολεία και νηπιαγωγεία

9. χωρισμός όλων των πληθωρικών τμημάτων

  • Δε θα επιτρέψουμε την κάλυψη των αναγκών στην παράλληλη στήριξη σε πλεονάσματα ωρών. Απαιτούμε κάλυψη όλων των αναγκών με 1 εκπαιδευτικό ανά μαθητή με γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ.

Καλούμε όλους τους συλλόγους Π.Ε. και τη ΔΟΕ να βγάλουν αντίστοιχες ανακοινώσεις και τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν ωρολόγια προγράμματα υπολογίζοντας τις αναγκαίες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας και διαθέτοντας αυτές και σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

 

 

Αρ. Πρωτ.212 Αθήνα 8/10/2017Προς

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 Με έγγραφο που έχει σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας, ως απάντηση σε ερώτημα από Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διευκρινίζεται ότι «δεν προβλέπεται τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» για απασχόληση σε ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, διοικητικό έργο κλπ.»

Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας στο Υπουργείο και συγκεκριμένα στο αρμόδιο τμήμα του ΕΣΠΑ και τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερωθήκαμε πως υπάρχει δέσμευση ότι όσο αφορά στο ζήτημα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα υπάρξει επανόρθωση. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις εξελίξεις, η Ομοσπονδία θα καθορίσει την περαιτέρω στάση της.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε, ότι:

  1. Σύμφωνα με το ΠΔ 462/1991, «Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.». Στο άρθρο 8 του ίδιου ΠΔ ορίζεται ότι: «Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων: α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου…»
  2. Επιπλέον, στο N.4386/2016, άρθρο 33, παράγραφός 5 ορίζεται ότι «6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν…»

Επομένως, η εξαίρεση των αναπληρωτών από τα διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα που προβλέπει το συγκεκριμένο έγγραφο είναι εντελώς αστήρικτη. Όταν η ενισχυτική διδασκαλία δεν θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ωρολογίου προγράμματος, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διαχωρισμούς στο σώμα των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας, παράλληλα, αναστάτωση στα σχολεία.

Καλούμε:

  1. Το Υπουργείο να δώσει άμεσα λύση, ανακαλώντας τη σχετική οδηγία ώστε να μπορούν (όπως και πρέπει) οι συνάδελφοι αναπληρωτές να συμπληρώνουν το ωράριό τους με ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας.

2. Όλους τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν τα ωρολόγια προγράμματα, καλύπτοντας τις ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας που χρειάζονται στα σχολεία τους και με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail