Να αποσυρθεί το αντιδραστικό νομοσχέδιο για τις νέες δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου! Δυναμώνουμε τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση, τις μνημονιακές περικοπές και την αντιδραστική αναδιάρθρωση

Print Friendly, PDF & Email
  • ΑΠ 42/ 27-4-2018                                              Προς: τα μέλη, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ

Μετά το ΠΔ 79 που «φροντίζει» την αποτελεσματική κατανομή μαθητών (με τριμελείς επιτροπές)  αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού

Μετά την ψήφιση στις 15 Γενάρη της διάταξης για το 30ωρο των εκπαιδευτικών στο νόμο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης

Μετά την ολοκληρωμένη έκθεση του ΟΟΣΑ που επικυρώνει προηγούμενες προτάσεις για τη ριζική αποκέντρωση –αυτονομία του εκπαιδευτικού συστήματος στην τοπική αυτοδιοίκηση, την πλήρη ελαστικοποίηση της απασχόλησης και την αξιολόγηση των σχολείων, τη μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών.

Την ώρα που το κύριο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος είναι οι μόνιμοι μαζικοί διορισμοί και η απάντηση του Υπουργού είναι « μηδέν»

Το Υπουργείο κατέθεσε το νέο ν/σχέδιο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Το νομοσχέδιο για τις νέες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό βήμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την υλοποίηση των προτάσεων ΟΟΣΑ- Ε.Ε και τη ριζική αντιδραστική αλλαγή της δημόσιας εκπαίδευσης. Η  συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο δεν μπορεί να γίνει έξω από το γενικό κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο και τις μνημονιακές επιταγές.

Πιο συγκεκριμένα, για τα κεντρικά σημεία του νομοσχεδίου.

Νομοσχέδιο που θεσμοθετεί τη μεταφορά της ευθύνης της επίλυσης των προβλημάτων του σχολείου στις πλάτες του Συλλόγου Διδασκόντων

«Επίκεντρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί η σχολική μονάδα» στην κατεύθυνση της επιδίωξης της «αυτονομίας της σχολικής μονάδας»  κατά ΟΟΣΑ. Δηλ. μόνο του κάθε σχολείο θα επιλύει όλα τα σοβαρά ζητήματα της λειτουργίας. «Διαμορφώνει το δικό του παιδαγωγικό όραμα σε συνεργασία με στελέχη της Εκπαίδευσης, γονείς, μαθητές, τοπική κοινωνία» στη βάση αυτού του «οράματος» θα γίνεται και η αποτίμηση της σχολικής μονάδας. Επιτρέπουν δηλαδή τη διαφοροποίηση στο περιεχόμενο διδασκαλίας από σχολείο σε σχολείο και από την άλλη καθορίζουν τη συμμετοχή στον προγραμματισμό – αποτίμηση (αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας του Σχολικού συμβουλίου (γονείς και δήμος) με αποδοχή του πλαισίου και των κατευθύνσεων του Υπ. Παιδείας μέσω των στελεχών εκπαίδευσης και του κεντρικού έλεγχου.

Στο σχέδιο αναφέρεται «οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας μπορούν να παρακολουθήσουν, να υποστηρίξουν ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα άλλων σχολείων της ίδιας ομάδας σχολείων» Αυτό σημαίνει ότι οι λειτουργίες των σχολείων αλληλοσυμπληρώνονται με στόχο να καλύπτονται κενά επιμόρφωσης προσωπικού- εγκαταλείποντας την όποια επιμόρφωση- μετεκπαίδευση με ευθύνη του κράτους-  και υποδομών.

Δημιουργούνται Περιφερειακά Κέντρα Εκπ/κού Σχεδιασμού ( ΠΕΚΕΣ). Εύστοχα χαρακτηρίζονται μικρά Υπουργεία Παιδείας, αφού έχουν την ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της παιδαγωγικής- επιστημονικής καθοδήγησης, της επιμόρφωσης, της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.(Καταργούνται ΠΕΚ, Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικοί Σύμβουλοι). Δηλαδή θα έχουμε πιο απόμακρο και πιο συγκεντρωτικό σύστημα σκληρού ελέγχου της σχολικής μονάδας.

Το σχολικό συμβούλιο (που  συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της σχολικής μονάδας) , ομάδες σχολείων, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΙΕΠ, Υπουργείο επιτηρούν και ελέγχουν το σχολείο  και οι εκπαιδευτικοί λογοδοτούν  για το επίπεδο συμμόρφωσης τους στις κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπ. Παιδείας και ευρύτερα στην αντιδραστική αλλαγή της εκπαίδευσης. Αμέτρητες είναι οι συνεδριάσεις που προβλέπονται από το νομοσχέδιο.

Αντιδραστική τομή στην πολύπαθη ειδική αγωγή

Δημιουργούνται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). Πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό κοινό για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια, αφού καταργούνται ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΚΕΔΔΥ.  Η κατάργηση δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (των ΚΕΔΔΥ που αντί να αναβαθμιστεί ο ρόλος και η λειτουργία τους με μόνιμο προσωπικό και προσλήψεις και μικρότερο τομέα ευθύνης τους) καταργεί στην πράξη και τα δικαιώματα των αναπήρων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής τους ζωής. Από τα ΚΕΔΔΥ στα ΚΕΣΥ  παρεμποδίζεται, με αμέτρητες προϋποθέσεις, μέχρις εξαφανίσεως εντελώς η λειτουργία της διάγνωσης. Με την κατάργηση του ΚΕΔΔΥ το κόστος και η ευθύνη για τη διάγνωση και στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μεταφέρεται στους γονείς και απαλλάσσεται το κράτος. Επιπλέον το ν/σχεδιο αμφισβητεί τόσο την όποια υποστήριξη της σχολικής μονάδας ελλείψει διάγνωσης όσο και το αν οι διαγνώσεις που ήδη έχουν βγει από τα ΚΕΔΔΥ θα επανεκδίδονται, πώς θα εγκρίνονται  και αν εγκρίνονται οι ανάγκες των μαθητών για παράλληλη στήριξη και κατ΄επέκταση η στήριξη τους με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Νομοσχέδιο εμπέδωσης κουλτούρας αξιολόγησης

Το σχέδιο προβλέπει αξιολόγηση δομών και λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα και φθάνει και στη σχολική μονάδα. Κάθε δομή αξιολογεί το έργο της και το κοινοποιεί στους ανωτέρους. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν αξιολογείται ο εκπαιδευτικός. Αξιολογείται μέσω των αποτελεσμάτων αποτίμησης της σχ. μονάδας του.

Ο  σύλλογος προγραμματίζει και αποτιμά με βάση συγκεκριμένους στόχους που καθορίζονται από τα αναλυτικά προγράμματα και τον περιφερειακό σχεδιασμό. Η αποτίμηση  γίνεται με βάση θεματικούς άξονες που καθορίζονται από ΥΑ και με την εμπλοκή Δ/ντών σχολείων και του ΠΕΚΕΣ (!!), δηλ. με απόλυτα μετρήσιμους δείκτες. Θα κοινοποιείται στο οικείο ΠΕΚΕΣ και θα αποτελεί προφανώς μετρήσιμο δείκτη κατηγοριοποίησης σχολείων. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί επωμίζονται τη συνευθύνη, υποχρέωση υλοποίησης και τελικά τη συνενοχή στην αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Στο όνομα της ανάδειξης «άξιων» και «ικανών» στελεχών εκπαίδευσης προχωρά στην ατομική αξιολόγηση διευθυντών, προϊσταμένων  νηπιαγωγείων. Καθιστά όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αξιολογητές  των διευθυντών και υποδιευθυντών με ανώνυμα τυποποιημένα ερωτηματολόγια, κριτήρια και βαθμολογική κλίμακα (1-100)  κατ’ εικόνα και ομοίωση του 152  τα οποία  μας λένε ότι θα λαμβάνονται υπόψη στις κρίσεις – όσο λήφθηκαν υπ όψη οι γνωμοδοτήσεις στην επιλογή δ/ντών (που πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων). Στην πράξη μας βάζουν να αποδεχτούμε τη σκληρή αξιολόγηση ώστε στη συνέχεια να είναι αυτονόητο ότι θα έρθει και η σειρά των στελεχών να μας αξιολογήσουν, όπως προβλέπεται σε όλο το δημόσιο.

Διατηρεί την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. δίνοντάς της αρμοδιότητες «αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της συμμετοχής της στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης» (άρθρο 49). Επομένως, οι διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης των σχολικών μονάδων, εντάσσονται στις ευρύτερες διαδικασίες αξιολόγησης ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, από τη στιγμή μάλιστα που υποβάλλονται σε ανώτερα όργανα, κωδικοποιούνται, επεξεργάζονται κλπ. Θα αποτελέσουν άλλωστε και το πρώτο βήμα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μέσω των «αποτελεσμάτων της σχολικής μονάδας».

Καταργείται το ΠΔ 152 καθώς και άρθρα και διατάξεις του θεσμικού πλαισίου της ατομικής αξιολόγησης. Γεγονός που γίνεται κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος το οποίο δεν επέτρεψε την εφαρμογή του (από τον νόμο του Κοντογιαννόπουλου και του Αρσένη μέχρι σήμερα κατέστησε όλους τους νόμους για τη ν αξιολόγηση κενό γράμμα) αλλά από την άλλη κρατάει το περιεχόμενο και επιδιώκει με άλλη τακτική να επαναφέρει την ατομική αξιολόγηση μέσα από την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την αξιολόγηση των στελεχών.

 Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι το ν/ σχέδιο είναι:

Ένα ακόμα πιο σύνθετο συγκεντρωτικό μοντέλο εκπαιδευτικής ιεραρχίας και διοίκησης. Η ιεραρχικότητα αναπαράγεται, ενισχύεται και πολλαπλασιάζεται.

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα περικοπών στην εκπαίδευση, μέσω συγχωνεύσεων δομών και υπηρεσιών και συνενώσεων διαφορετικών λειτουργιών (αποδυνάμωση ειδικής αγωγής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σχολικών δραστηριοτήτων κλπ.)

Η συγκρότηση μιας τέτοιας εκπαιδευτικής γραφειοκρατικής δομής και  λειτουργία της  (αν μπορεί να λειτουργήσει), θα γίνει μοχλός για την επιβολή του υποχρεωτικού 30ωρου και τη συμφιλίωση και αποδοχή του εκπαιδευτικού σώματος με την αξιολόγηση.

Είναι ένα νομοσχέδιο που θέτει το εκπαιδευτικό κίνημα σε θέση μάχης!

Η μάχη που δώσαμε με όλη μας τη δύναμη το 2014 ενάντια στην αξιολόγηση της κυβέρνησης Σαμαρά, ήταν μια μάχη ενάντια στη διάλυση της δημόσιας παιδείας. Την ίδια μάχη θα δώσουμε και πάλι, σε πείσμα της κυβέρνησης-ελληνικού κράτους- θεσμών, Ε.Ε., ΟΟΣΑ, ΣΕΒ, μνημονιακής αντιπολίτευσης που εξουσιάζουν και καταπιέζουν τη ζωή μας.

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να μην συμμετέχουν σε καμία περίπτωση σε νέα απόπειρα εγκλωβισμού του εκπαιδευτικού κινήματος σε στημένες διαδικασίες «διαλόγου» και να κηρύξουν τώρα απεργία-αποχή, από κάθε διαδικασία αποτίμησης –προγραμματισμού, αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού! Κανείς αξιολογητής κανενός!

Να οργανώσουμε τον αγώνα για την αποτροπή ψήφισης του ν/σχεδίου.

Καλούμε τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία σε συντονισμένη δράση, ενέργειες και αποφασιστικούς, μαχητικούς αγώνες, για να διαμορφωθεί το κίνημα που θα μπλοκάρει ξανά σε κάθε σχολείο την αξιολόγηση και τους επίδοξους αξιολoγητές, θα ανατρέψει τα σχέδια για τον επαγγελματικό αφανισμό των εκπαιδευτικών και τη συρρίκνωση του δημόσιας εκπαίδευσης.

Ενεργοποιούμε την απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης.

  • Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης – Να μην ψηφιστεί στη Βουλή.
  • Δεν συνδιαλεγόμαστε – δεν συνδιαχειριζόμαστε την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική. Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα
  • Όχι στην «αυτονομία –αποκέντρωση» διάλυσης του δημόσιου σχολείου και στην λειτουργίας του με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Η δημόσια Παιδεία είναι δημόσιο, δωρεάν κοινωνικό αγαθό. Πραγματική ενίσχυση των δομών στήριξης της ειδικής αγωγής και όχι συρρίκνωσή της. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί. Αύξηση των δαπανών για τα σχολεία.
  • Όχι στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση. Να καταργηθεί όλο το αυταρχικό – αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης, εσωτερικής, εξωτερικής, σχολείων και εκπαιδευτικών. Κατάργηση του ΠΔ152 και της ΑΔΙΠΔΕ. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή για όλους τους εργαζομένους. Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ!
  • Επικαιροποιούμε την απόφασή μας για απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα. Οργανώνουμε όλα τα πρακτικά μέτρα (π.χ. αποφάσεις Δ.Σ., Γ.Σ., Συλλόγων Διδασκόντων, συλλογή υπογραφών…) για την ακύρωση στην πράξη κάθε διαδικασίας αξιολόγησης.
  • Καλούμε τη ΔΟΕ να κηρύξει άμεσα «αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα» και να εντάξει το θέμα της αξιολόγησης στην Ημερήσια Διάταση της ΓΣ του κλάδου. Καλούμε την ΟΛΜΕ να πάρει αντίστοιχη απόφαση.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail