Η «ΜΟΝΤΑΖΙΕΡΑ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ –ΑΠΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ Το παράδειγμα της Ανατολικής Αττικής : πως η Δ/νση μετατρέπει το πραγματικό 86 (Αποχή) – 57 (Γνωμοδότηση) σε 63 ( Αποχή)  – 73 (Γνωμοδότηση)

Print Friendly, PDF & Email
Των αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής :
Βιολέττας Πατέλη -Χρήστου Κανδηλώρου  εκλεγμένων  με το
ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ – Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις  
 
Το παράδειγμα της Ανατολικής Αττικής
Το 86 (Αποχή) – 57 (Γνωμοδότηση)
η Δ/νση Ανατολικής Αττικής το μετατρέπει σε
63 ( Αποχή)  – 73 (Γνωμοδότηση)
Καθώς με την τρομοκρατία και την απόλυτη παρανομία που επέλεξε ως μέθοδο λειτουργίας η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για να επιβάλλει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση μέσω της «έκφρασης γνώμης των μονίμων συναδέλφων», δεν τα κατάφερε,  κατέφυγε σε συγκεκριμένες τακτικές – οδηγίες με στόχο την παραποίηση της πραγματικής εικόνας.
Η Δ/νση Αν. Αττικής εφαρμόζοντας πρόθυμα τις εντολές του Υπουργείου δεν προσμέτρησε στο σύνολο των σχολείων που απείχαν τις κατά πλειοψηφία αποφάσεις αποχής  αλλά μόνο τις ομόφωνες.
Αντίθετα προσμέτρησε τις μειοψηφίες ως συμμετοχές στη γνωμοδότηση.  Υπάρχουν καταγγελίες από  συναδέλφους  ακόμα και για απογευματινές μαζώξεις μετά δηλ. τη λήξη της κανονικής συνεδρίασης όπου συνέταξαν πρακτικό όσοι μειοψήφησαν στα σχολεία που με μεγάλες πλειοψηφίες στήριξαν την απεργία – αποχή. Έτσι κατέγραψαν τα σχολεία αυτά στο σύνολο των σχολείων που συμμετείχαν στη διαδικασία.
Απολύτως αποκαλυπτική  ήταν η πεισματική άρνηση της Δ/νσης στο αίτημα που υποβάλλαμε  την πρώτη μέρα για τη χορήγηση του αριθμού συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων σχολείων στη γνωμοδότηση.
Ύστερα από την επιμονή μας,  μόλις τη δεύτερη μέρα  έδωσε αυστηρά και μόνο  κατ΄ εκτίμηση τα νούμερα:  63 ( Αποχή)- 73 ( Γνωμοδότηση).
Αποτελεί πρόκληση αυτή η εικόνα καθώς έρχεται σε αντίθεση με την πραγματική εικόνα που προκύπτει από την επισταμένη συλλογή στοιχείων σε συνεργασία με τους 4 συλλόγους Π.Ε. Αν. Αττικής.
 
Τα τελικά αποτελέσματα των 3+ Συλλόγων της Ανατ.Αττική: «Σωκράτης» -«Δελμούζος «-«Κ. Σωτηρίου», Βάρης, Βούλας, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης  δείχνουν απεργία –αποχή   56%
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
Σύνολο
ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ
 
Ποσοστό
Συντάχθηκαν
με το Υπουργείο
 
Ποσοστό
Σύλλογος ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Σχολικές μονάδες
38
24
 63%
14
37%
Σύλλογος ΣΩΤΗΡΙΟΥ Σχολικές μονάδες
32
18
 56%
14
43%
Σύλλογος ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σχολικές μονάδες
58
34
 59%
24
41%
Βάρη, Βούλα
Βουλιαγμένη, Βάρκιζα  Σχολικές μονάδες
9
4
 44%
5
56%
ΣΥΝΟΛΑ
137
80
 56%
57
44%
 
Η Δ/νση υποχρεούται να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία ανά σχολική μονάδα όπως ήδη έχουν κάνει οι σύλλογοι Π.Ε. Αν. Αττικής
 
Το παράδειγμα της Αν. Αττικής αποκαλύπτει το πόση σχέση έχουν με την πραγματικότητα τα χαλκευμένα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας  πανελλαδικά!
Ο Αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση συνεχίζεται νικηφόρος!
Θα μας βρίσκουν πάντα και παντού μπροστά τους!

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail